VOOR DE WIJK

Verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW)


Op 6 februari 2020 werd door de gemeente Breda in het buurtcentrum in de Belcrum een informatie-avond gehouden over een mobiliteitsonderzoek Noordelijke Rondweg. Naast een stukje informatie over de te volgen procedures was er ook de mogelijkheid om op een knelpuntenkaart aan te geven waar voor de aanwezigen er knelpunten lagen. Ook werd gewezen op de mogelijkheid een enquête in te vullen, die mee weegt in het verkeersonderzoek. De mogelijkheid om knelpunten aan te geven en de enquête  is er voor iedere burger van Breda. De communicatie rondom een en ander is wat achtergebleven door ziekte van een medewerker en een persbericht dat de krant niet gehaald lijkt te hebben. EN, de termijn loopt af op 1 maart aanstaande.

Voor de bewoners van de Haagse Beemden is dit wel een belangrijke zaak, zowel de (algemene) enquête als de knelpuntenkaart. Daarom willen wij onze wijkbewoners hierop attenderen en hebben we de link naar de betreffende pagina (waarop zowel enquête als knelpuntenkaart te vinden zijn) onderaan dit bericht toegevoegd. (knop PlanBreda)

Wij hopen u hiermee nog op tijd op de hoogte te hebben gebracht.
_____________________________________________

Wijkraad zoekt medewerkers

Momenteel is de bezetting van de wijkraad te klein om alles wat op ons af komt adequaat te kunnen behandelen, begeleiden, enz. Denk maar aan:
- de Energietransitie;
- De vermindering van CO2 uitstoot;
- De Amercentrale die van de kolen af moet, met mogelijke effecten op het stadsverwarmingsnet;
- de kreet "Nederland moet van het gas af" (gas hebben we ook nog in delen van de wijk);
- alternatieve energievormen (zonnepanelen, warmtepompen, enz.);
- windmolens langs de A 16;
- het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen in de wijk;
- de nieuwe omgevingswet;
- het verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg;
en nog veel meer.
Daarom zoeken we medewerkers in de wijk. Als je wil participeren op één van de onderwerpen, graag. Meld je aan op bekom@haagsebeemden.nl en wij leggen je uit wat we samen kunnen doen op het vlak van jouw interesse.

_____________________________________________

Open Repetitie Novafonie voor “Project 20” met Requiem van John Rutter 

Op donderdagavond 6 februari 2020 organiseert Vocaal Ensemble Novafonie een open repetitie van 20.00 tot 22.15 uur in Buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5 te Breda. Geïnteresseerde zangers en zangeressen zijn van harte welkom om deze avond mee te zingen met het nieuwe project van Novafonie met als thema “20”. Het concert staat gepland in het najaar van 2020. Op het programma staan koorwerken uit de twintiger jaren van verschillende eeuwen. Zoals liederen van Diepenbrock en Stanford uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Maar ook onze huidige eeuw komt aan bod met muziek van de Noorse hedendaagse componist Ola Gjeilo. Daarnaast werkt Novafonie aan het Requiem van John Rutter voor koor, klein orkest en sopraan solist. Een unieke kans om kennis te maken met deze veelzijdige muziek! 

Lijkt het je ook leuk om in de koormuziek van de jaren ‘20 en het Requiem van Rutter te duiken? Novafonie zoekt op dit moment vooral bassen, (hoge) tenoren en (hoge) sopranen. Ga deze muzikale uitdaging aan en stuur een mail naar novafonie@gmail.com en wie weet zien we je op de open repetitie! De koffie staat klaar.

________________________________________

Openbare vergadering op 18 februari 2020

Op 18 februari a.s. houdt het Bewonerskomitee een openbare vergadering in het Wijkcentrum Heksenwiel aan de Heksenwiellaan 2. Aanvang 20.00 uur, einde ca 22.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

Opening en mededelingen
Energietransitie
Bespreken Lokale Energieagenda HB  (zie link)
CO2 (ventilatie)boxen  (zie link)
Rondvraag en Sluiting
_________________________________________

Informatiebijeenkomst over verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg

Op  donderdag 6 februari houdt de gemeente Breda een informatiebijeenkomst over een verkeersonderzoek Noordelijke Rondweg (NRW). Omwonenden van de NRW en bedrijven worden voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De bijeenkomst wordt gehouden in het Belcrumhuis aan het Paulus Potterplein 12. Aanvang is 19.30 uur. Einde van de avond om ongeveer 21.00 uur.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u via onderstaande link de uitnodiging downloaden.

 __________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIE OVER HET KLIMAATFONDS

Het Klimaatfonds verstrekt leningen tegen een lage rente om projecten te realiseren die bijdragen aan de klimaatdoelstelling van de stad. Het gaat om projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, mobiliteit en klimaatadaptatie.

 Wat u moet weten
Een aanvraag voor een lening kan ingediend worden door bewoners (verenigd in een stichting, coöperatie of vereniging), bedrijven, instellingen en verenigingen.
Aan privé personen wordt geen lening verstrekt.
Het Klimaatfonds Breda verstrekt geen lening voor de algemene bedrijfsfinanciering.
De lening heeft een vast rentepercentage van 2,0% per jaar, gedurende de looptijd van de lening.
Per jaar wordt € 200.000 in het Klimaatfonds gestort.
De leningen worden verstrekt volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, totdat het jaarlijkse budget op is.

Voorwaarden
Een project moet leiden tot een aanzienlijke CO2 vermindering (minimaal 250 gram CO2 reductie per gefinancierde fondseuro per jaar).
De looptijd van de lening is maximaal 15 jaar en moet per maand annuïtair of lineair afgelost worden.
De lening per aanvraag is minimaal € 25.000.
De lening per aanvraag is maximaal € 100.000.
Tenminste 10% van de projectkosten wordt op een andere manier dan een lening uit het klimaatfonds gefinancierd.
Wordt minimaal 33% van de projectkosten gefinancierd anders dan door een lening uit het klimaatfonds, dan komt u in aanmerking voor de rentekorting van 0,5%. De rente bedraagt dan 1,5% per jaar.

 Meer informatie en aanvragen
Wilt u meer informatie en/of een lening aanvragen dan neemt u contact op met Gemeente Breda via telefoonnummer 14 076 of het contactformulier op de website www.breda.nl/klimaatfonds-breda.
___________________________________________________________________________

Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR

 De kunstenaars die deelnemen aan de Kunstroute Haagse Beemden gaan dit jaar on tour! Ze hebben hun kunstwerken ingepakt en exposeren deze op 2 en 3 november in gebouw 4 en 5 van de Stokvishallen in de Belcrum tijdens de expositie Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR.

De exposanten zijn Natasja Ahout, Antonieta Derksen, Melanie van Dorp, Christianne Garssen, Linda de Geus, Maike Godefroy, Simone Grootveld, Anita van Iersel, Harry van Iersel, José Jonkers, Thea Kanters, Maud Quaedvlieg en William van der Zanden.

 Voor bezoekers is er ‘Kunst uit de kast’. De mogelijkheid om van de verschillende kunstenaars een klein kunstwerk te kopen voor €5. Deze kunstwerkjes zitten verborgen achter deurtjes. De bezoeker weet van tevoren niet van wie hij/zij een kunstwerk koopt en ook het kunstwerk zelf is een verrassing!

 Op beide dagen zijn er ook optredens van podium kunstenaars. 

 Kunstroute Haagse Beemden ON TOUR is op 2 en 3 november te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. De officiële opening op 2 november door toneelgroep Haagse Bluf is om 12.30 uur.

 De Stokvishallen vindt u aan de Belcrumweg 58. 

KunstrouteHB_Ontour_digitale_flyer_achter_WEB_(3)_1.png

______________________________________________

Wat gaat er gebeuren bij de Asterdplas.

In de onderstaande documenten leest u hier meer over.


 


 kenniscafé over monitoring en handhaving van geluid
Graag breng ik onderstaande uitnodiging voor het kenniscafé over monitoring en handhaving van geluid onder uw aandacht. Wij zouden het op prijs stellen als u deze uitnodiging ook wilt verspreiden via uw eigen kanalen.

 

Hier vindt u de uitnodiging: https://www.brabant.nl/subsites/windenergiea16/actueel-windenergie-a16/2019/kenniscafe-monitoring-en-handhaving-geluid

Mocht u hierover nog vragen hebben, graag mailen naar WINDENERGIEA16@brabant.nl


 Overleg over activiteiten rond WC Heksenwiel

 Op vraag van omwonenden (met name vanuit de Flat aan de Tweeschaar) is er een overleg geweest tussen de Gemeente Breda, de wijkraad en de bewoners. Hieruit is het volgnde naar voren gekomen.   

Met betrekking tot de voorzijde van het WC Heksenwiel, incl. oversteek:

 • Er lopen veel mensen over het pad tussen Kerk en appartementencomplex. Om de oversteek hier naar toe te verplaatsen moet de bushalte verschoven worden      (geen oversteek over bushalte). Voor verplaatsen bushalte en aanpassen is momenteel geen geld meer. Was geld i.v.m. subsidie Provincie maar het werk moest in bepaalde tijd uitgevoerd zijn.

De middelen die beschikbaar zijn steekt men liever in de realisatie van onderdeel 4, de rotonde.  

 • Mogelijkheid blijft ook bestaan om oude oversteek bij Tweeschaar weer opnieuw aan te leggen maar      dan moet de nieuwe oversteek verwijderd worden.  Bij terugplaatsen van een voetpad levert geen      Zebrapad op.
 • Martijn biedt aan om het pad twee tegels breder te maken, de opgang blijft gelijk. Maar op het    middelgedeelte kan men dan beter elkaar passeren. De breedte daar gaat dan van 1.80 m naar 2.40 m.  (wel even kijken of het kan met de boomwortels)
 • Er wordt gedacht om een rotonde aan te leggen op de kruising Heksenwiellaan / Emerparklaan. Het      realiseren hiervan is o.a. afhankelijk van inpasbaarheid en beschikbare financiën.

Met betrekking tot het plein:

 • Het plein wordt vergroend. Er komen o.a. meer bomen op het plein om het galmen minder te maken. Ook past het in het beleid van Klimaatadoptatie om minder verharding te hebben
 • Het Archief krijgt een vast terras aan de zijkant (i.p.v. een vlonder) en een terras aan de voorkant (ook aan de zijkant)
 • Er komt een vorm van een talud (groen)
 • Er wordt een kinderspeelplaats gerealiseerd met wat speelmogelijkheden. Deze wordt aan de straatkant afgeschermd met een haag.

Met betrekking tot de achterkant:

 • Bewoners hebben tijdens overleggen opnieuw aangegeven om de doorsteek tussen winkelcentrum en Bib af te sluiten. Dat wordt een (Brom)fiets en voetpad. De hekken gaan weg en enkele parkeerplaatsen vervallen. Daardoor kan er een lust worden gemaakt waarover de automobilist terug kan rijden richting Heksenwiellaan (lang weerszijden van de parkeervakken). Het wegvallen van de parkeerplaatsen hier wordt opgevangen door de parkeerplaats aan de achterzijde van de nieuwe onderdoorgang
 • De invalidenparkeerplaatsen worden herverdeeld over het gebied. Zo komt er één bij de apotheek en komen er twee bij de onderdoorgang.
 • Bij het watertheater wordt een terras gerealiseerd voor Multivlaai. 

Wij blijven voor - en met - u de ontwikkelingen volgen. 

 

Wijkplatform Haagse Beemden

mailadres: wijkplatformhb@gmail.com

facebook:  wijkplatformhb

 

Let op: nieuw mailadres en nieuwe facebookpagina m.i.v. 11 maart 2019

  Het Wijkplatform Haagse Beemden bestaat uit betrokken wijkbewoners en de sociaal wijkbeheerder van de gemeente Breda en kan een beroep doen op betrokken professionals en ondernemers.

 Iedere wijkbewoner is van harte welkom om mee te denken over bewonersinitiatieven die buurt of wijk socialer maken, mensen met elkaar verbinden en onze wijk prettiger maken om in te wonen. Heb jij of heeft jouw organisatie een idee dat hieraan bijdraagt? Kom naar het Wijkplatform, het Wijkplatform kan met je meedenken, adviseren en verbinden!

 Het Wijkplatform komt in 2019 bijeen op de volgende data :

 10 april             Basisschool Kievitsloop                        ’t Blok 175

8 mei                Ontmoetingscentrum de Sleutel             Vlierenbroek 32

12 juni              Buurthuis Gageldonk                            Gageldonksepad 5

10 juli               Basisschool Kievitsloop

14 augustus     Ontmoetingscentrum de Sleutel

11 september   Buurthuis Gageldonk

9 oktober          Basisschool Kievitsloop

13 november    Ontmoetingscentrum de Sleutel

11 december    Buurthuis Gageldonk

 Daarnaast zijn er twee bijzondere bijeenkomsten, waarin de initiatieven die het half jaar daarvoor bij het Wijkplatform zijn geweest zich presenteren. Dit gebeurt op 28 mei a.s. in Wijkcentrum Heksenwiel (2 e helft  2018)  en op 26 november, wederom in Wijkcentrum Heksenwiel ( 1 e helft 2019)

 Naast de reguliere bijeenkomsten is er op 25 juni ook een evaluatiebijeenkomst waarin de werkwijze van het Wijkplatform centraal staat


Start herinrichting  winkelcentrum Heksenwiel 

 
Aannemer Graaumans start in opdracht van  de Gemeente Breda met de herinrichting van het winkelcentrum Heksenwiel op 18 februari.  
 
Het werk begint aan het voorplein bij de zonnewijzer.  Medio maart start het werk aan het parkeerterrein aan de Heksenwiellaan. Het parkeerterrein blijft bereikbaar. 
 
De aannemer werkt in fases om de winkels zo goed mogelijk bereikbaar te houden. 
 
Het werk is naar verwachting begin mei gereed, afhankelijk van onder andere het weer. 
 
Informatie Heeft u vragen? Ga naar www.breda.nl of neem  contact op via www.breda.nl/contact,  WhatsApp 06 – 46 66 26 66, twitter@breda,  facebook Gemeente Breda of bel 14 076. 

 

 

 

 

 Zing mee “Uit het Hart” met Vocaal Ensemble Novafonie!

 Vocaal Ensemble Novafonie organiseert een open repetitie op donderdagavond 21 februari in buurthuis Gageldonk, Gageldonksepad 5, wijk Haagse Beemden, Breda. Novafonie is onlangs gestart met de repetities voor het zangproject “Uit het Hart”. Een mooie gelegenheid dus voor nieuwe leden om nu in te stappen! Op 10 november 2019 viert het koor het 30-jarig bestaan met een bijzonder concert in Breda. De leden hebben hun hart laten spreken en elk een koorwerk aangedragen aansluitend bij het thema “Uit het Hart”. Het koor zingt muziek van o.a. Stravinsky, Lauridsen en Brahms, maar ook van Billy Joël en Paul Simon. Uitdagend en afwisselend repertoire dus!

 Heb je zin om mee te zingen, kom dan naar de open avond op 21 februari. Ben je een hoge sopraan of tenor dan is jouw stem extra welkom! De repetities zijn iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Je kunt je aanmelden via novafonie@gmail.com. En wie weet zing jij binnenkort ook mee “Uit het Hart” met Novafonie!

 Vocaal Ensemble Novafonie

 Novafonie is een a-capella kamerkoor uit Breda bestaande uit ruim 20 enthousiaste leden onder leiding van dirigente Alice Roes. Het repertoire is heel gevarieerd: muziek van 1600 tot heden. Het motto is zingen op niveau en met plezier! Na de repetitie drinkt het koor nog gezellig een drankje in de bar van het buurthuis. Naast het jaarlijks concert heeft Novafonie regelmatig optredens, zoals op Betoverend Breda, festival Middelburg Volkoren en de Kulturele Amateur Manifestatie Breda. Kijk voor meer informatie op de website: http://novafoniebreda.nl of op facebook @Novafonie.

  


Ad Brekoo, stopt als voorzitter Bekom.

 Ad Brekoo voorzitter van de wijkraad Haagse Beemden, heeft in verband met zijn gezondheid, besloten zijn functie neer te leggen. De functie van voorzitter wordt door Fred de Rooij waargenomen. Fred is te bereiken via het mailadres fred.derooij@haagsebeemden.nl

 De openbare vergadering van 22 januari komt hierdoor te vervallen. 

 


   Breda Gelijk

Het platform Breda Gelijk zet zich in voor mensen met alle soorten beperkingen en hun mantelzorgers.

Breda Gelijk wil onze stad inclusief maken.

Op initiatief van Breda Gelijk is er deze zomer een schouw geweest rondom winkelcentrum Heksenwiel, wijkcentrum Heksenwiel en rondom de Lucaskerk, het Kraaienest en medischcentrum Kroeten. Op een later tijdstip is er een schouw geweest rondom winkelcentrum De Donk, apotheek Haagse Beemden, buurthuis Gageldonk, winkelcentrum De Berg e.o..

Aan de schouw werd deelgenomen door de wijkraad, de gemeente en een tweetal ervaringsdeskundigen, waarvan 1 persoon in een rolstoel en de andere persoon is slechtziend.

De bevindingen zijn opgenomen in een tweetal rapportages welke binnen de gemeente aangeboden zijn om enerzijds op korte termijn aan gevaarlijke situaties iets te doen en met plannen rekening te houden met andere opmerkingen in de rapportages.      

                


 BREDA BEGROOT

Het met de meeste stemmen aangedragen project, binnen Breda begroot, was de aanpak  van de Asterdplas. Een aantal enthousiaste bewoners heeft zich vervolgens bezig gehouden met de verdere uitwerking. Het resultaat daarvan is beschreven in het document ‘Asterdplas veilig ontspannen voor buurtbewoners in schone natuur’ en op 2 december opgestuurd naar de verantwoordelijke wethouders en ambtenaren.
In de beide documenten kunt u lezen wat de bewoners vinden dat het uiteindelijke resultaat zou moeten worden van het recreatiegebied Asterdplas en waarom.                               

Beste bezoeker, door technische omstandigheden is de oude website niet meer bruikbaar.

Opdit moment wordt deze site verderontwikkeld en gevuld met voor de wijk relevante informatie.

Heeft U hiervoor ideeën of sugessties laat die ons dan weten.

  


 

38713